top of page
fuerte_landskape_iso.jpg
fuerte_landskape_iso.jpg

EU-säädökset (EU-maat, Norja ja Sveitsi)

Lemmikin kanssa matkustettaessa matkustamista koskee ei-kaupalliset eläimen siirtoa koskevat vaatimukset. Tällä sivulla käsitellyt vaatimukset koskevat kaikkea liikkumista koirien, kissojen ja frettien kanssa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä ja ne ovat pakollisia päästäkseen kulkemaan maiden rajojen yli. Iso-Britannia sekä muut EU:hun kuulumattomat Euroopan maat ovat kolmansia maita, joihin matkustamista koskee eri rajoitukset. Osaan EU:hun kuulumattomista, mutta EU-maihin rinnastettavista maista pääsee kuitenkin matkustamaan samoin periaattein kuin Euroopan Unionin sisällä.

Tällä sivulla käsitellyt säännöksen ovat voimassa, kun lemmikki (korkeintaan 5 lemmikkiä/omistaja) kulkee yhdessä omistajan kanssa eikä lemmikin matkustamiseen liity omistusoikeuden siirtoa. Lemmikki kulkee tällöin omistajan mukana samassa kulkuneuvossa tai korkeintaan viisi päivää ennen tai jälkeen omistajan matkan. Poikkeuksena viiden lemmikin määrä saa ylittyä, jos eläinten kanssa on tarkoitus osallistua kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai näiden harjoituksiin. Tällöin eläinten on oltava vähintään 6 kuukauden ikäisiä ja niiden osallistuminen kyseiseen tapahtumaan on pystyttävä todistamaan. 

Pakolliset vaatimukset

1. Tunnistusmerkintä

ISO 11784-standardin mukainen MIKROSIRU (joka käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa, luetaan ISO 11785-standardin mukaisella laitteella) tai selvästi luettava TATUOINTI (vain ennen 3.7.2011 tunnistettu eläin!).

Mikäli eläimen mikrosiru ei ole luettavissa yllä mainituin vaatimuksin, on omistajalla oltava kyseisen eläimen mikrosirun lukemiseen tarkoitettu laite.

2. Rabies- eli raivotautirokotus

Eläin on oltava raivotautirokotettu ennen matkaa - HUOM! ja oltava tunnistusmerkitty ENNEN raivotautirokotuksen antamista!

Eläimen saa rokottaa rabiesta vastaan ensimmäisen kerran aikaisintaan 12 viikon ikäisenä.

Suomessa ensimmäinen rabies-rokote suositellaan kuitenkin annettavaksi vasta 16 viikon iässä muiden rokotteiden tehosterokotuksen yhteydessä (muut rokotteet annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon iässä).

Toinen rabiesrokotus eli ensimmäinen vahvisterokote annetaan 1 vuoden ikäisenä.

Kolmas rabiesrokote ja sitä seuraavat rokotteet annetaan rokotteen valmisteyhteenvedon mukaan, yleensä 3 vuoden välein.

Rabiesrokote tulee voimaan 21 vuorokautta ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen (joissakin valmisteissa 30 vrk)! Mikäli myöhemmin seuraavan vahvisterokotteen asetettu viimeinen voimassaolopäivämäärä ehtii umpeutua ennen uutta rokotusta, pätee sama 21 vuorokauden varoaika. Mikäli rokotteet uusitaan viimeistään edellisen rokotuskerran vanhenemispäivänä (merkitty rokotuskorttiin/ lemmikkieläinpassiin), ei 21 vuorokauden varoaikaa tule. Tarkasta rabiesrokotuksen viimeinen voimassaolopäivä siis ajoissa ennen matkalle lähtöä!

Pentujen osalta osa EU-maista sallii alle 12-viikkoisten raivotautia vastaan rokottamattomien pentujen tuonnin maahan - tällöin pennun mukana on oltava omistajan tai valtuutetun henkilön allekirjoittama vakuutus, että kyseinen eläin ei ole ollut kosketuksissa raivotautialttiiden luonnonvaraisten eläinten kanssa. Vaihtoehtoisesti mikäli alle 12-viikkoinen pentu matkustaa emonsa kanssa, on emon tunnistusasiakirjasta käytävä asianmukaisesti ilmi annettu ja voimassa oleva rabiesrokotus. Huomioi, että saapuessasi toiseen maahan pentu on rokottamattomana edelleen alle 12-viikkoinen, yli 12-viikon ikäinen rokottamaton on laiton maahantuonti.

 

Koska pennun saa rokottaa rabiesta vastaa vasta 12 viikon iässä, osa EU-maista sallii myös 12-16-viikkoisten pentujen tuomisen maahan ilman 21 vuorokauden varoaikaa, jolloin jo kertaalleen rokotetun pennun kanssa pystyy matkustamaan ennen 21 vuorokauden varoajan umpeutumista. Tällöin niiden mukana on oltava vastaava omistajan tai valtuutetun henkilön allekirjoittama vakuutus tai asianmukaisesti rokotettu emo, kuten alle 12-viikkoisten rabiesta vastaan rokottamattomien pentujen tapauksessa. Huomioi, että mikäli pentu on rokotettu 12-viikon iässä tai sitä vanhempana, täytyy sen matkustushetkellä olla edelleen alle 16-viikkoinen, jotta rokotus on voimassa ilman karenssia! Mikäli lemmikkisi on matkustushetkellä yli 16-viikkoinen, täytyy rabiesrokotuksesta olla kulunut 21 vuorokauden karenssiaika ennen matkaa. Jos pentu rokotetaan siis esimerkiksi 15-viikkoisena, tulee sille normaaliin tapaan 21 vuorokauden karenssi ja se voi matkustaa aikaisintaan 18-viikon iässä (varmista tämä aina erikseen vielä käytetyn rokotevalmisteen mukaan).

Klikkaa suuremmaksi taulukko kohdemaiden poikkeuksista koskien nuoria eläimiä tästä!

pentujen_rabiestaulukot14_edited.jpg
Pentujen rabies

3. Lemmikkieläinpassi

Lemmikillä on oltava lemmikkieläinpassi, johon merkitään sen tunnistetiedot ja rabies-rokotukset sekä tarvittaessa myös ekinokokkilääkitys ja kliininen yleistutkimus. Lemmikkieläinpassiin voidaan merkitä myös muut annetut rokotukset ja loishäädöt, joten se toimii samanaikaisesti myös rokotuskorttina.

EU:ssa on yhteneväinen lemmikkieläinpassi, jonka voit ostaa eläinlääkäriasemalta. Lemmikkieläinpassia myönnettäessä eläin tulee olla tunnistemerkitty ja rabiesrokotettu. Tunnistemerkintä tarkastetaan passin kirjotuksen yhteydessä. Passiin ei voida siirtää vanhoja rabiesrokotemerkintöjä toisesta dokumentista ellei niiden aitoutta pystytä 100% varmistamaan - käytännössä passia hankkiessa eläin voidaan joutua rokottamaan uudelleen, vaikka vanhassa rokotekortissa olisi vielä voimassaoloaikaa jäljellä.

Norjan ja Sveitsin lemmikkieläinpassit ovat hyväksyttyjä tunnistusasiakirjoja Suomeen matkustettaessa - Suomesta EU:n ulkopuolelle matkatessa riippuu maasta, hyväksyykö se EU-passin virallisena tunnistusasiakirjana.

EU-maihin rinnastettavat maat hyväksyvät EU-mallisen lemmikkieläinpassin virallisena tunnistusasiakirjana.

4. Ekinokokkilääkitys koirille

Ekinokokki-heisimato on useimmissa Euroopan maissa esiintyvä, myös ihmisiin tarttuva vaarallinen loinen, jota vastaan koirat tulee lääkitä siirryttäessä maahan, missä ekinokokkia ei esiinny. Kissoja, frettejä tai muita eläimiä ei tarvitse lääkitä.

Euroopassa ekinokokkivapaita maita ovat Suomi, Irlanti, Malta ja Norja ja matkustaessa suoraan näiden maiden välillä lääkitystä ei vaadita - jos matkalla on jokin muu kauttakulkumaa, on koira lääkittävä ennen rajanylitystä ekinokokkivapaisiin maihin.

HUOM! Jos kuljet Suomesta Ruotsin läpi Norjaan, vaaditaan lääkitys ennen rajanylitystä Norjaan (joko Suomessa tai Ruotsissa) ja palatessa ennen rajanylitystä Ruotsista Suomeen (lääkitys annetaan Ruotsissa tai Norjassa)! Suomesta tai Norjasta Ruotsiin mentäessä lääkitystä ei tarvita, eikä matkustaessa suoraan Suomesta Norjaan tai toisin päin.

Lääkitys tulee antaa 24-120 tuntia eli 1-5 vuorokautta ennen suunniteltua rajanylitystä, EI juuri ennen rajanylitystä.

Lääkitys on annettava eläinlääkärin vastaanotolla ja siitä tulee eläinlääkärin tekemä merkintä lemmikkieläinpassiin.

Mikäli matkan kesto on alle 28 vuorokautta tai jatkuvaa Suomen ja EU-maiden, Norjan, Sveitsin tai Islannin välillä, voidaan soveltaa ns. 28 vuorokauden sääntöä. Lue lisää täältä!

Suomesta muihin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin lähdettäessä ekinokokkilääkitystä ei vaadita!

Mikäli matka kestää alle 28 vuorokautta ja haluat välttää eläinlääkärissä käynnin ulkomailla, katso ohje 28 vuorokauden säännöstä!

bottom of page