top of page
iguana_edestä_wix.jpg

Muut lemmikit

kanit, jyrsijät, linnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat

Tällä sivulla käsitellyt vaatimukset koskevat liikkumista muiden lemmikkien (mm. lemmikkilinnut, matelijat, sammakkoeläimet, nisäkkäistä jyrsijät ja kanit) kanssa EU-maissa. Matkustusta koskevat vaatimukset ja suositukset eroavat lajikohtaisesti ja kohdemaasta riippuen. Näiden lajien kulkemiseen ei ole olemassa samanlaista yhteneväistä EU-lainsäädäntöä kuin kissojen, koirien ja frettien kohdalla. Kohdemaat määrittävät omat maahantulorajoituksensa, jotka tulee tarkastaa esimerkiksi kyseisen maan suurlähetystöstä. Näillä sivuilla käydään läpi rajoituksia vain EU-tasolla.

Erityisesti kanit ja linnut ovat todella herkkiä eläimiä, jotka saattavat pahimmassa tapauksessa kuolla matkustuksen aiheuttamaan stressiin. Tästä syystä niiden kanssa matkustamista ei voida suositella ellei kyseessä ole esimerkiksi muutto toiseen maahan tai muu pitkäaikainen oleskelu siellä. Myös niiden erityiset elinolosuhteet rajatussa elintilassa aiheuttavat haasteita kuljetukselle. Vaihtolämpöisten eläinten kohdalla olosuhteiden (mm. lämpötila, valo, kosteus) ylläpitäminen optimaalisina on haastavaa kuljetuksen aikana. 

Näiden eläinlajien kanssa matkustamisessa kannattaa siis käyttää erityistä harkintakykyä, mutta niiden kuljettaminen on kuitenkin mahdollista myös erilaisissa julkisissa kulkuvälineissä.

1. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset 

Eläin on tunnistusmerkittävä tai kuvailtava ottaen huomioon lajin ominaispiirteet > komission delegoidut säädökset tarkentavat tunnistus- ja kuvailutapoja.

 

Tunnistusmerkintä tai kuvailu on tehtävä niin, että tunnistetun eläimen ja tunnistusasiakirjan yhteys voidaan varmistaa.

2. Eläintautiehdot

Kaikille eläinlajeille ei ole EU:ssa määriteltyjä eläimen siirtoon tai tuontiin liittyviä eläintautiehtoja (kuten kissoilla, koirilla ja freteillä rabieksen torjunta). Esimerkiksi hyönteisillä (paitsi mehiläiset ja kimalaiset), jyrsijöillä tai matelijoilla ei ole Suomeen tuotaessa eläintauteihin liittyviä ehtoja, mutta niiden tuontia voi rajoittaa muut lait: laki vieraslajeista, metsästys- ja kalastuslaki, CITES. 

bottom of page