top of page

Käyttö- ja tilausehdot

Travelpet (Y-tunnus: 3290222-8)


 

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikille Travelpetin asiakkaille. Hyväksyäkseen käyttöehdot asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias.

 

Ostamalla palvelun Travelpetilta asiakas hyväksyy voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakkaana pidetään ketä tahansa palveluun kirjautunutta ja konsultaatioajan ostanutta henkilöä riippumatta siitä, onko asiakkaalla oma lemmikkiä tai onko kyseessä lemmikin omistaja, haltija, kasvattaja tai muu eläimeen liittyvä todellinen henkilö. Palvelun ostaja vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista. ”Potilaalla” tarkoitetaan eläinlääkäripalveluita ostaneen henkilön lemmikkiä.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.3.2023 alkaen, päivitetty 5.10.2023. Voimme muuttaa toimitusehtoja yksipuolisesti aika ajoin, joten tutustuthan toimitusehtoihimme joka kerta etukäteen palvelua ostaessasi. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajansuojalain oikeuksia.

2. Palvelut, niiden toteutus ja sisältö

Travelpet (Y-tunnus: 3290222-8, Eläinlääkäri Emma Puranen) tarjoaa etävastaanottona lemmikkien kanssa matkustamiseen liittyvää matkasuunnittelua ja -neuvontaa sekä etäeläinlääkäripalveluita.

 

Matkasuunnittelu ja -neuvonta (myöhemmin ”matkakonsultaatio”) sekä eläinlääkärin etäkonsultaatio toteutetaan etävastaanottona asiakkaan valitsemana ajankohtana. Asiakas varaa verkkosivujen kautta konsultaatioajan, minkä jälkeen hän saa sähköpostiin kutsulinkin Zoom-tapaamiseen. Mikäli asiakas on estynyt käyttämään Zoomia, valitsee asiakas vaihtoehtoiseksi palvelun toimitustavaksi perinteisen puhelun, WhatsApp-puhelun, Facetime-puhelun tai Google Meet -kokouksen varauksenteon yhteydessä. Mikäli asiakas on valinnut matkakonsultaation toimitustavaksi sähköpostin, ei erillistä yhteydenottoa puhelimitse toteuteta.

Konsultaation aikana eläinlääkäri ottaa puheyhteyden (tarvittaessa myös videoyhteyden) asiakkaaseen jollakin edellä mainituista tavoista. Matkakonsultaatioissa asiakas voi konsultoida lemmikkien kanssa matkustamiseen perehtynyttä palveluntarjoajaa matkustamiseen liittyvillä kysymyksillä. Konsultaatioissa voidaan käsitellä mm. pakollisia matkustusdokumentteja, eläimen soveltuvuutta matkustaa, tarvikkeisiin liittyviä asioita, eri kulkuneuvoihin ja matkakohteisiin liittyviä kysymyksiä, kohdemaiden matkustusrajotteita tai muita jollain tavalla lemmikin kanssa matkustamiseen liittyviä asioita. Matkakonsultaatioita varten asiakas voi jättää matkaan liittyviä esitietoja ja kysymyksiä varauksenteon yhteydessä. Sähköpostitse toteutettavaan matkakonsultaation asiakas täyttää yksityiskohtaisen esitietolomakkeen varauksenteon yhteydessä. 

Etäeläinlääkärin vastaanotto toteutetaan samalla tavalla etäyhteyden avulla kuin matkakonsultaatio. Etäeläinlääkärin vastaanotolla eläinlääkäri voi antaa esimerkiksi neuvoja lemmikin terveydenhuollossa, arvioida lemmikin hoidontarvetta ja antaa ensi- tai jatkohoito-ohjeita. Eläinlääkäri voi puheyhteyden lisäksi pyytää asiakasta laittamaan videokuvan päälle tai lähettämään kuvia eläimestä yksityiskohtaisemman tutkimuksen suorittamiseksi. Eläinlääkäri voi konsultaation aikana pyytää omistajaa tarkastamaan eläimestä tiettyjä hoidon kannalta oleellisia asioita ja raportoimaan ne eläinlääkärille. Etäeläinlääkäri ohjaa potilaan tarvittaessa jatkohoitoon eläinlääkärin vastaanotolle. Eläinlääkärillä on salassapitovelvollisuus.

Asiakkaasta ja lemmikistä tallennetaan Travelpetin asiakas- ja potilasrekisteriin varauksen yhteydessä annetut tiedot. Rekisteriin tallennetaan lisäksi konsultaation yhteydessä keskustellut palvelun kannalta oleelliset tiedot. Etäeläinlääkärin konsultaatiossa potilaasta tallennetaan lisäksi hoidon kannalta oleelliset tiedot, kuten potilaan nimi, ikä, laji, rotu ja sukupuoli sekä hoitoon liittyviä asioita kuten esimerkiksi esitiedot, oireet, lääkitykset, erotusdiagnoosit, hoito-ohjeet sekä jatkohoito. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei siitä erikseen sovita asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa tällöin asiakkaan suostumuksella esimerkiksi eläimen hoitoon osallistuvalle toiselle eläinlääkärille.

Travelpet pidättää oikeuden muuttaa palveluiden sisältöä ja toteutustapaa.

 

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy automaattisesti asiakkaan varatessa ajan ajanvarauksen kautta. Asiakas antaa tilausta tehdessään luvan lähettää konsultaatiota koskevan yhteenvedon sekä palautekyselyn konsultaation jälkeen sähköpostitse tilaushetkellä käyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen. 

Ostaessasi palveluitamme sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihimme. Ymmärrät, että hyväksymäsi ja vahvistamamme tilauksesi on, paitsi siltä osin mitä myöhemmin mainitaan siirto- ja peruttamisoikeudesta, sitova ja synnyttää näiden toimitusehtojen kanssa sopimuksen välillemme.

 

 

4. Travelpetiin rekisteröityminen

Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Travelpetin käyttäjäksi verkkosivuilla sähköpostiosoitteen, Facebook-tilin tai Google-tilin kautta. Tällöin asiakas voi tallentaa henkilötietonsa, lemmikin tiedot sekä maksutiedot omalle tililleen. Rekisteröitynyt asiakas näkee omalta tililtä menneet ja tulevat ajanvaraukset. Käyttäjäksi rekisteröityminen on vapaaehtoista eikä sitä edellytetä palveluiden ostamiseksi. Asiakas on vastuussa oman käyttäjätilinsä tunnuksesta ja salasanasta ja siitä, että henkilökohtaisen käyttäjätilin tiedot eivät joudu kenenkään kolmannen osapuolen käsiin.

Varauksen teon yhteydessä kerättävät tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin, mutta asiakkaalla itsellään ei ole pääsyä näihin tietoihin oman tilin kautta.

Rekisteröityessäsi palveluumme sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihimme.

5. Maksaminen ja maksutavat

Travelpetin konsultaatiopalveluiden käyttö on maksullista. Asiakas suorittaa maksun verkkosivujen kautta kokonaisuudessaan varauksenteon yhteydessä. Maksuvälineinä käyvät useimmat pankki- ja luottokortit, Apple Pay sekä PayPal. Mikäli asiakas on ostanut matkakonsultaatiopalvelun ja tarvitseekin konsultaation aikana eläinlääkinnällistä neuvoa, on Travelpetilla oikeus laskuttaa asiakasta ylimääräisen palvelun käyttämisestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli konsultaatioaika ylittää sille asetetun ajan, on Travelpetilla oikeus laskuttaa ylimenevästä ajasta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Mikäli eläinlääkäri soittaa eläimelle reseptimääräyksen apteekkiin, vastaa asiakas puhelinreseptin määräämisestä aiheutuneista lisäkustannuksista. Asiakasta informoidaan lisäkustannuksista suullisesti ennen lääkemääräyksen tekoa.

Asiakas vastaa omien maksusovellustensa sekä pankki- ja luottokorttien käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

 

 

​6. Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähetetään tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa asiakas näkee ajanvarauksen tiedot ja saa ohjeet etäyhteyden luomiseen. Tilausvahvistuksessa vahvistetaan myös käytetty maksutapa. Tilausvahvistuksen yhteydessä asiakas saa toisessa sähköpostiviestissä ohjeet Zoom-tapaamiseen, missä oleva salasana toimii tilauksen varausnumerona.

Mikäli joudumme jostain syystä siirtämään ajanvarausta, olemme yhteydessä asiakkaaseen henkilökohtaisesti.

 

 

7. Ajanvarauksen siirto ja peruutus

Ajanvarauksen voi siirtää toiseen ajankohtaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vet(at)travelpet.info. Varauksen siirto voidaan tehdä viimeistään 24 tuntia ennen alkuperäistä ajanvarausta. Alle 24 tuntia ennen ajanvarausta tehtyjä siirtoja ei voida luvata, jolloin käyttämättä jätetty ajanvaraus käsitellään kuten peruuttamatta jätetty. Sähköpostikonsultaatioissa ei ole siirto- tai peruutusoikeutta, koska niille luvataan alle 24 tunnin toimitusaika.

Varauksen peruutuksen yhteydessä asiakkaalle palautetaan 50% palvelun hinnasta lahjakorttina mikäli peruutus on tehty viimeistään 24 tuntia ennen ajanvarausta. Alle 24 tuntia ennen ajanvarausta tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä. Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen vet(at)travelpet.info ja viestistä tulee käydä ilmi varaajan ja lemmikin nimi, varauksen ajankohta, Zoom-tapaamisen salasana (löytyy erillisestä sähköpostiviestistä varausvahvistuksen yhteydestä) sekä sähköpostiosoite, mihin lahjakortti voidaan toimittaa. Lahjakortti toimitetaan viimeistään 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. 

Mikäli asiakas saapuu myöhässä sovitusta ajankohdasta, ei Travelpet voi luvata menetetyn ajan korvaamista.
 

8. Uutis- ja markkinointikirje

Tilatessaan uutiskirjeen tilaaja antaa suostumuksensa uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen. Uutis- ja markkinointikirjeen tilaaminen ei velvoita mihinkään, asiakas voi milloin tahansa pyytää poistamaan yhteystietonsa markkinointilistalta. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista rekisteri- ja tietosuojaselosteen (Privacy Policy) mukaisesti.  

9. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Travelpetin verkkosivuilla välitetään tietoa kolmansien osapuolten palveluista. Konsultaatioiden toteutukseen, ajanvarausten tekoon ja maksutapahtumiin käytetään kolmansien osapuolten palveluita, joiden käytöstä Travelpet ja asiakas vastaavat itsenäisesti. Travelpet ei vastaa asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä toiminnasta, heidän antamistaan tiedoista, toiminnasta, palveluista tai virheistä.
 

 

10. Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Asiakas sitoutuu noudattamaan Travelpetin kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä hyväksyy rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisällön. Asiakas vastaa kaikista Travelpetille antamistaan tiedoista.

Asiakas sitoutuu tarkastamaan tilauksensa tiedot ja ilmoittamaan viipymättä tiedoissa olevista virheistä.

Asiakas ymmärtää, että kaikkiin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä, absoluuttista vastausta.

Etäeläinlääkäripalveluita käyttävä asiakas ymmärtää, että etäyhteyden avulla suoritettu eläimen tutkimus ei täysin vastaa perinteistä vastaanotolla tehtyä eläimen terveydentilan arviointia. Asiakas on itse vastuussa toimittaa eläin jatkohoitoon mikäli etävastaanoton yhteydessä todetaan sen tarpeellisuus tai mikäli eläimen vointi huononee konsultaation jälkeen.

Asiakas on velvollinen huolehtimaa tarvittavista matkustusdokumenteista matkan aikana itse.

Asiakas ei saa luovuttaa konsultaatioiden aikana saatua tietoa eteenpäin kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakas on itse vastuussa omalta osaltaan konsultaatioon toteutukseen käyttämistään laitteista (kuten tietokone, älypuhelin, tabletti ym.), konsultaatioon käytettävien ohjelmien (Zoom, Google Meet, WhatsApp, FaceTime) päivityksistä ja toimivuudesta sekä internet- ja puhelinyhteyden toimivuudesta.

Nämä käyttö- ja toimitusehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalakia.

 

 

11. Travelpetin oikeudet, vastuu ja vastuunrajoitukset

Eläinlääkäri toimii eläinlääkäreiden eettisten ohjeiden mukaan ja ammattitoiminnan päämääränä on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimysten lievittäminen. Eläinlääkäri pyrkii aina huolehtimaan potilaista parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lääkemääräyksiä voidaan tehdä ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Eläinlääkäri arvioi potilaan tilanteen ja hoidontarpeen parhaan ymmärryksensä mukaan ja antaa hoito-ohjeet kunkin tilanteen havaintojen ja keskustelun pohjalta. Eläinlääkäri vastaa näistä kyseisellä tehdyistä päätöksistä sekä hoito-ohjeista. Eläinlääkäri ei vastaa potilaan akutisoituneista piilevistä sairauksista tai asiakkaan tahdosta toimittaa eläin jatkohoitoon perinteiselle vastaanotolle. Eläinlääkäri ei vastaa asiakkaan saamien hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Eläinlääkäri suosittelee ainoastaan tarpeelliseksi näkemiään hoitoja ja jatkotutkimuksia.

Eläinlääkärillä on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi liittyen epäilyyn tietyistä ilmoitettavista eläintaudeista tai eläinsuojelullisista syistä.

Travelpet ei voi taata eläimen paranemista annettujen hoito-ohjeiden perusteella.

Travelpet ei vastaa verkkosivuilla olevan, kaikille vierailijoille vapaan tiedon ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta, vaan on asiakkaan omalla vastuulla varmistaa tiedot niiden alkuperäisestä lähteestä.

Travelpet antaa matkustamista koskevia ohjeita parhaan ymmärryksensä mukaan kulloinkin voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaisten ohjeiden perusteella. Travelpet ei vastaa lemmikin passimerkinnöistä, tunnistusmerkinnästä, terveystodistuksesta, rokotuksista, lääkityksistä, kliinisestä yleistutkimuksesta tai muista matkustukseen liittyvistä dokumenteista ja merkinnöistä, joita Travelpet ei itse ole merkinnyt kyseisiin dokumentteihin.

Maksullisissa matkakonsultaatioissa Travelpet neuvoo ja ohjaa matkustamiseen liittyvissä käytännön asioissa parhaan tietonsa ja ymmärryksensä mukaan ja vastaa kyseisellä hetkellä annetun tiedon oikeellisuudesta. Travelpet ei vastaa esimerkiksi lemmikin tai sen kuljetuslaatikon koon ja painon oikeellisuudesta, vaan on asiakkaan omalla vastuulla noudattaa kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja tarkastaa käyttämiensä välineiden soveltuvuus.

Travelpet ei vastaa viranomaisten, kuljetushenkilökunnan, matkanjärjestäjien, majoittajien ym. kolmansien osapuolien tekemistä päätöksistä.

 

 

12. Tekijänoikeudet

Travelpet vastaa kaikista tekijänoikeuksista. Sivuilla käytetyt kuvat, tekstit, taulukot, logot ym. materiaali ovat Travelpetin tuottamia eikä niitä saa kopioida kaupallisiin tarkoituksiin. Travelpetin sivuilla on käytetty joitakin internetin vapaista kuvapankeista ladattuja kuvia niiden tekijänoikeuksien mukaisesti.

 

13. Asiakaspalvelu

Henkilökuntamme auttaa sinua tilaukseesi liittyvissä kysymyksissä. Otathan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai konsultaatioajan alkaessa ongelmatilanteissa puhelimitse.

vet(at)travelpet.info

+358 44 242 5575
 


 

14. Erimielisyydet

Pyrimme sopimaan tilaustasi koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla, joten otathan ensisijassa yhteyttä Asiakaspalveluumme sopiaksemme asian.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 

bottom of page